Filtruj według

Wzorcowanie

W strukturze firmy UNIWAG działa od 1995 roku Laboratorium Wzorcujące, specjalizujące się w wykonywaniu usług wzorcowania przyrządów pomiarowych określających masę i siłę

Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy rzeczywistymi wskazaniem przyrządu pomiarowego, który wzorcujemy, a urządzeniem pomiarowym referencyjnym (np. certyfikowany wzorzec masy, referencyjna waga itp)

Nasze laboratorium wykonuje wzorcowania , w oparciu o wdrożoną i certyfikowana normę PN/ISO 9001:2015 , oraz wdrożoną normę PN/ISO 17025:2018-02. W związku z czym, nasze laboratorium pracuje według tych samych standardów ,co czołowi światowi producenci rozwiązań pomiarowych.

Do każdej wykonanej usługi dostarczamy Świadectwo Wzorcowania w formie zgodnej z normą PN/EN ISO/IEC 17025:2018-02. W którym oceniamy zgodność urządzenia z odpowiednimi normami (najczęściej PN-EN 45501:2015-05, bądź wymaganiami zdefiniowanymi przez zamawiającego. Standardowo dokonujemy wzorcowania w 5 punktach pomiarowych określonych przez zamawiającego. Wydane przez nas świadectwo zawiera wyniki wzorcowania wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru zgodnie z EA-4/02 oraz potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej. ISO 9001:2015   PN/ISO 17025:2018